Vicenç Ferrer i Torradellas

54. Vicenç FERRER (1947): Barques de pesca (Barcelona). Oli sobre fusta 40 x 33.

55. Vicenç FERRER (1947): Roques i pins (Cadaqués). Oli sobre fusta 35 x 27.VICENÇ FERRER I TORRADELLAS

Reus 1927. Cursà estudis a l’Escola de Treball. Es dedicà a la pintura al cavallet junt amb altres activitats comercials – artístiques. Obtingué la Medalla Fortuny i ha celebrat diverses exposicions. Començà conreant una pintura neoimpressionista, decantant-se més tard per una visió de síntesi. Després de passar per un llarg període de plasmació abstracta i informalista, ha tornat a la valoració del natural.