Antoni Rosich i Arnavat

47. Antoni ROSICH (1958): Barques (Serrallo). Oli sobre fusta 36x26.
ANTONI ROSICH I ARNAVAT

Barcelona 1892-Reus 1952. Residia a Reus des de la seva infància. Cursà estudis de pintura i amplià coneixements artístics a París. Treballà a Tolosa de Llenguadoc, distingint-se com a bon decorador i escenògraf. Recorregué les principals ciutats europees. Exposà a Barcelona i ho feia sovint a Reus, on comptava amb una bona clientela. Conreà el paisatge. Solia signar “Ton Rosich”.