Josep Cabré i Borrell

52. Josep CABRÉ (1950): Carrer de la Cova (Manresa). Oli sobre tela 43 x 35.



JOSEP CABRÉ I BORRELL

Reus 1890-Barcelona 1988. Residia a Barcelona. Començà la seva producció pictòrica després de la guerra de 1936-39. Pintà a l’oli paisatges urbans de Catalunya. Celebrà diverses exposicions, una de les quals, l’any 1949 a Barcelona, obtingué un bon èxit.