Ramon Casals i Vernis

115. Ramon CASALS I VERNIS (1916): Ex-libris. Aiguafort 26 x 12.
RAMON CASALS I VERNIS

Reus, 1857 – 1920. Pintor i dibuixant. Destacà com a ex-librista.