Joan G. Junceda

JOAN G. JUNCEDA

Barcelona, 1881 – Blanes, 1948. Començà a publicar els seus primers dibuixos al periòdic satíric Cu-Cut. Realitzà un gran nombre de dibuixos i il·lustracions per a llibres i revistes catalanes. Es considera com a un dels millors dibuixants.

Firmava Junceda, però el seu nom complet era Joan Garcia Junceda i Supervia.