Francesc Domingo i Castellà

42. Francesc DOMINGO CASTELLÀ (1949): Clavells (bodegó). Oli sobre tela 61 x 50.FRANCESC DOMINGO I CASTELLÀ

Valls 1920. Obtingué el títol de professor de l’Escola d’Art de Barcelona. Resideix a la capital. Conrea la pintura a l’oli sobre temes de bodegó i retrat i també el paisatge. Ha celebrat un nombre molt crescut d’exposicions arreu de la península. Els seus quadres, d’unes proporcions mitjanes gairebé iguals, estan inspirats en un gust tradicional i obeeixen a una tècnica realista de la pintura.