Antoni Fusté i Banús

4. Antoni FUSTÉ BANÚS (1924): Sol de tarda (Reus). Aquarel·la 53 x 26.


5. Antoni FUSTÉ BANÚS (1928): Riera de Maspujols. Aquarel·la 30 x 22.


6. Antoni FUSTÉ BANÚS (1945): Roses (nota). Aquarel·la 27 x 18.


ANTONI FUSTÉ I BANÚS

Reus 1865-1950. Destacà com a pintor aquarel·lista en l’ambient artístic local.