Josep Mª Balsells i Margalef

49. Josep M. BALSELLS MARGALEF (1949): Paisatge (Ardenya). Oli sobre tela 55 x 46.JOSEP Mª BALSELLS I MARGALEF

Reus 1921. Pintà paisatges a l’oli, dins els corrents artístics dels anys cinquanta. A remarcar: la força de la pinzellada, la simplicitat en la composició i l’entonació de verds i ocres. Féu poques exposicions. Deixà de practicar la pintura. De professió, botiguer de roba.