Ramir Lorenzale

RAMIR LORENZALE

Barcelona, 1859 – 1917. Fill del destacat pintor català Claudi Lorenzale. Va distingir-se com a pintor decorador i dibuixant.

El seu art respon als conceptes estètics de l’escola d’Overbeck, que representa el moviment romàntic de la segona meitat del segle XIX.