Pompeu Sans i Illas


11. Pompeu SANS (1920): Paisatge. Oli sobre tela 140 x 80.

POMPEU SANS I ILLAS

Barcelona 1860?-1925?. Format artísticament a Barcelona, va participar a l’Exposició de Belles Arts de 1891, de la capital catalana. També consta que fou admès a la VI Internacional de l’any 1911.

La pintura de Pompeu Sans recorda l’estil del mestre Josep Armet. És minuciós i expansiu en la definició del paisatge. La vivor del color és compartida amb una harmònica expressió del conjunt i l’ambient propi dels llocs reproduïts.

Els paisatges d’aquest pintor han estat molt apreciats pels col·leccionistes de la pintura catalana vuitcentitsta.